pixel

Skap varige verdier

"Plant" et tre i Eventyrskogen

Et tre i eventyrskogen!

Vi planter trær i Eventyrskogen. Kjøp medlemskap og gjør en forskjell!

Det er rene magien. Sol, luft, vann og noen næringsstoffer er alt som trengs. Så vil kloroplastene og fotosyntesen sørge for resten. Trærne vokser og skogen forsyner oss med en rekke goder som vi er avhengige av. Bare tenk på alt du bruker i løpet av en dag: hus, møbler, ved, medisiner og mat. Dette dreier seg om konkrete produkter. I tillegg sørger skogen for oksygen til lufta, stabilt klima og å motvirke erosjon. Skogen er dessuten viktig for rekreasjon. Det er mange som oppsøker skogen for å komme nært inn på naturen, for å finne ro og fred. Det er lett å se at skogen har mange roller å fylle, og skogen har vært og er av helt avgjørende betydning for verdenes befolkning. 

I vår skal vi plante skog og du kan kjøpe ditt eget personlige tre, som vi tar vare på for deg. 

Send oss en e-post om du vil være medlem i Eventyrskogen: [email protected] 

Enkeltmedlem: 250,-. Familiemedlem 450,-

«Om våren bruser de unge tre, men skogen stilner mot høst og sne»

«Ei» ditt eget tre

Kjøp medlemskap i Eventyrskogen

Vi planter ett grantre i skogen vår, tar vare på treet og lar det trygt vokse opp. Du kan følge livet til treet på vår Facebookside. 

Følg med på ditt tre

Hver vår får du vite hvordan det går med treet i skogen. Er du likevel på tur gjennom Gudbrandsdalen, så kan du komme innom og besøke treet. En liten sti fører bort til skogen og du kan når som helst gå dit og se hvordan det går.

 

Framtiden til treet

Når treet er vokst ferdig, om 70–80 år vil det bli til ett produkt. Planke i ett hus, et stykke vakkert papir eller til noen vedkubber. I alle disse årene har treet bundet CO2. 

GRANTREET

Et tre i furufamilien

Gran er et rankt nåletre som kan bli opptil 50 m høye. Kronen er som oftest spiss kjegleformet med kransstilte grener.

De mørkegrønne nålene er firkantete, stive og spisse. Vinterknoppene er brune og eggformete, ca 0,5 cm store. Gran er sambu. Hannblomstene er først rødlige, siden gule, runde og store. De sitter vanligvis på fjorårets skudd, fordelt over hele kronen. De røde hunnblomstene sitter i toppen av treet. 

Grankonglene er brune, hengende, ca 12-15 cm lange. Barken er grå eller rødbrun og tynnskjellet. Grana har flatrot med senkerøtter. På dårlig drenert eller grunn jord blir senkerøttene dårlig utviklet og treet dermed ustabilt og vindsvakt. Grana kan bli opptil 500 år gammel.

GRANTRÆR ER BRA FOR KLIMA

Plant et tre  

Skogen kalles ofte for verdens lunger, og det med god grunn. Gjennom fotosyntesen produserer plantene oksygenet vi puster inn. Faktisk er fotosyntesen grunnlaget for alt liv. Druesukkeret som dannes er utgangs- punktet for alle næringskjeder; kun plantene kan lage maten sin selv. Druesukkeret utgjør også byggesteinene i trærne. Dette innebærer at karbonet som tas opp fra lufta gjennom bladene, forblir i treet. På den måten spiller trærne også en viktig rolle i det som er et av menneskehetens største utfordring: globale klimaendringer.

Hvis menneskeheten skal overleve, må vi ta vare på verdens skoger.

 

«Vi planter ikke et tre for oss selv, vi planter det for ettertiden»