pixel

Velkommen til Aanekre Gard

Et levende gårdsbruk med lange tradisjoner
Aanekre Gard er et levende gårdsbruk med lange tradisjoner. Gjestfriheten sitter i veggene og møte mellom mennesker er høyt verdsatt.  Gården har alltid vært en god læringsarena. Hus fra 1700 tallet forteller om byggeskikker i Gudbrandsdalen. Dølahest, gammelnorsk spælsau, høner og arbeid med jorda gir kunnskap om naturens samspill og skaper harmoni og god atmosfære. Gården som læringsarena er perfekt for å formidle gode verdier. Målene for aktiviteten på gården er mestring, omsorg, utvikling og læring.

I Søre-Lia, rett overfor Hundorp Dale Gudbrands Gård var det fine forhold for å bryte jord og bygge opp gårdsdrift. De følte nok den gangen også at de bodde midt i verden, langs Kongsveien som var transportåre mellom store sentra.

Arvid Aanekre og kona Målfrid kjøpte garden av Arvids slektning i 1954. Det var ingen velholdt gård de tok over, så det var ett å gjøre; brette opp ermene og jobbe. De bygde opp et godt melkebruk, bygde nytt fjøs og drev seterdrift i Gardtjernlia frem til 1985. Deretter tok Ivar Aanekre over sammen med kona Arnhild. De fortsatte et godt vedlikehold av gården, la om til svineproduksjon og fjørfje med eggproduksjon samt salg av høy. Gamle hus og kulturminner er tatt vare på og er til glede for fremtidens generasjoner. De fire barna, Armand, Marita, Torstein og Petter vokste opp her og brødrene mente søstra burde ta over gården i lia.

Marita Aanekre tok over gården i 2003 og fortsatte med produksjon av svinekjøtt, egg og gress. Startet også så smått med «Inn på tunet» i 2007. I 2010 ble oppdragsmengden på «Inn på tunet» større og gården ble med i satsingen «Inn på tunet-løftet». Dette skapte grobunn for utviklingstanker. Nå satses det på å skape arbeidsplass for flere, med aktivitet på ulike områder. Utvikling av hyttefelt, «Inn på tunet», aktiviteter for bedrifter og grupper, men fortsatt tradisjonell drift med hovedvekt på sauerasen gammelnorsk spælsau med god støtte av dølahest. Sommeren 2020, ble en liten del av jordet benyttet til grønnsaksproduksjon. Når gode krefter går sammen, kan det være at nye spirer gror.

Etter å ha mottatt støtte til å utvikle flyttbare overnattingsmoduler i 2017, ble det bygd en prototype på flyttbart hotellrom og i 2019 startet Marita reiselivsbedriften Eventyrlige Opplevelser. Det er spennende tider for gården i Gudbrandsdalen. Målet er at husene på gården fylles med folk, dyr og aktivitet.
Hennes barn, Oda (-01), Nora (-03) og Eskil (-05) er ofte involvert i de ulike prosjektene på gården og her vises verdien av å drive mangesyssleri, med at man kan få troen på å skape sin egen arbeidsplass og lære seg ulike arbeidsområder om man bare tør å prøve.